ความสำคัญของโคมไฟถนน LED และ ค่าความสว่าง (Lumen) !!

ความสำคัญของโคมไฟถนน LED และ ค่าความสว่าง (Lumen) !!

โคมไฟถนน LED หรือเสาไฟถนนที่อยู่บริเวณขอบถนนนั้นมีความสำคัญอย่างไร? การติดตั้งโคมไฟถนนไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสว่างให้กับบริเวณโดยรอบหรือติดตั้งโคมไฟถนนเพื่อความปลอดภัย สิ่งสำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีไฟถนนที่มีคุณภาพดี เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการติดตั้งโคมไฟถนนนั้นไม่มีความสำคัญและไม่มีความจำเป็น  คนเราทุกคนรู้ว่าจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นถ้าหากขับรถในเวลากลางคืนโดยไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอ

เพราะในช่วงเวลากลางคืนนั้นความสามารถในการมองเห็นของคนเราจะลดลง เมื่อเราต้องเดินทางไปในบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเพียงพอก็อาจทำให้เกิดอันตรายจากการเดินทางได้  มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความสามารถในการมองเห็นลดน้อยลงและแสงไฟบนท้องถนนที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนประมาณปีละ 1.3 ล้านคน ซึ่งหมายความว่าในแต่ละวันมีจำนวนผู้เสียชีวิตวันละ 3,287 คน และจากข้อมูลข้างต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าการติดตั้งเสา โคมไฟถนน LED นั้นมีสำคัญอย่างยิ่งและจะต้องติดตั้งเสาไฟถนนที่มีคุณภาพเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

โคมไฟถนน LEDเป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพมากสามารถกระจายแสงได้ดีและให้แสงได้มากกว่า ไม่เพียงแต่จะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนเท่านั้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อดวงตาของเราอีกด้วย ทำให้มีความสามารถในการมองได้ดีขึ้น และเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย ไฟ LEDโซล่าเซลล์ มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้และใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วยในการชาร์จแบตเตอรี่ในเวลากลางวันและจากนั้นจะใช้หลอด LED ทำงานในเวลากลางคืน เราควรติดตั้งระดับของแสงไฟให้มีความเหมาะสมหากมีแสงสว่างมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน

การติดตั้งโคมไฟถนนLEDโซล่าเซลล์ ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง โคมไฟถนนLEDโซล่าเซลล์ มีการติดตั้งอุปกรณ์การควบคุมการเปิดปิด ควบคุมแสง คือ ได้รับการออกแบบให้มีระบบเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติตามสภาพของแสง โดยมีเซ็นเซอร์ช่วยในการวิเคราะห์สภาพแสงที่ผ่านแหล่งกำเนิดแสง พลังงานจากดวงอาทิตย์เหล่านี้สามารถทำงานได้ตลอดทั้งคืนและถ้าหากจำเป็นก็สามารถทำได้นานไปถึงสองคืน โคมไฟโซล่าเซลล์ ยังมีความแข็งแรงสามารถรับมือกับลมแรง โอกาสที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไปในโคมไฟถนนled พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีต่ำมาก เพราะเนื่องจากแหล่งกำเนิดของไฟนั้นคือดวงอาทิตย์ไม่ใช่ไฟฟ้า อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำงานของโซล่าเซลล์

โคมไฟถนนLED จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นขึ้นในเวลากลางคืน แสงไฟที่ส่องสว่างเพียงพอและมีคุณภาพของแสงที่ดีจะทำให้เรามีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง สะดวกต่อผู้ขับขี่ คนเดินทางเท้า ปลอดภัยต่อตัวเองและสัตว์ต่างๆ ข้างทาง ที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอันตรายได้

ดังนั้นเราไม่ควรละเลยการติดตั้งโคมไฟถนน LEDเพราะความมืดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตและอาจจะยังสูญเสียทรัพย์สินด้วย การติดตั้งโคมไฟถนน LED ที่มีคุณภาพไม่เพียงแต่เพื่อความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมีผลที่ดีต่อการดำเนินชีวิต เราควรหันมาติดตั้งโคมไฟ LED INFINITE LED ที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีง่ายขึ้นและมีประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อมีการใช้ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง

ค่าความสว่าง (Lumen)  !!

ค่าความสว่าง (ลูเมน) LUMEN

ลูเมน หมายถึงอะไร ลูเมน (LUMEN) เป็นหน่วยวัดความสว่างของแสงที่ออกมาจากหลอดไฟ ค่าลูเมนมากนั้นหมายถึงความสว่างที่มีมากขึ้นเช่นกัน ถ้าค่าลูเมนน้อยนั้นก็คือความสว่างน้อย

Lumen เป็นการวัด flux หรือ ว่ามีพลังงานแสงออกมาจากหลอดไฟหรือแหล่งกำเนิดแสงเท่าไหร่ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ( วัดเฉพาะค่าแสงที่มองเห็นได้ด้วยสายตาไม่ใช่พลังงานทั้งหมด )  นอกจากนี้ค่าลูเมนส์ยังสามารถวัดอัตราส่วนระหว่างฟลักซ์การส่องสว่าง (ปริมาณแสง) กับกำลังงานที่ทำให้เกิดฟลักซ์การส่องสว่าง ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพของหลอดไฟ มีหน่วยเป็น lumen / watt หรือที่ใช้อักษรย่อ lm/w

การติดตั้งเสาไฟถนน LED และโคมไฟถนนสาธารณะ

ไฟถนนสาธารณะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ควรได้รับจากรัฐ ในเรื่องอำนวยความสะดวกแสงสว่างตามถนน ทางเดิน เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และ ภัยโจรกรรมต่างๆ เป็นต้น การติดตั้งเสาไฟถนนและโคมไฟถนนสาธารณะ ควรอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมทางด้านเทคนิค งบประมาณ การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และ บำรุง เป็นต้น

ความต้องการแสงสว่างสําหรับไฟถนน

ในบริเวณใดที่มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรม การลักขโมย หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มมิจฉาชีพสูง ควรเพิ่ม

ความส่องสว่างให้มากขึ้นด้วย รูปแบบการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียน สามารถ

เลือกชนิดของโคมไฟ และดวงโคมที่จะใช้งานได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ภูมิทัศน์ของพื้นที่นั้นๆ สําหรับการ

กําหนดรูปแบบในการติดตั้ง  สามารถดําเนินการได้ดังนี้

  1. ติดตั้งฝั่งเดียวกันของถนน เหมาะสําหรับถนนเล็กๆในซอย หรือทางเท้า
  2. ติดตั้งสองฝั่งถนน สลับกัน เหมาะสําหรับถนนกว้างไม่เกิน 6 เมตร
  3. ติดตั้งสองฝั่งถนน ตรงข้ามกัน เหมาะสําหรับถนนกว้าง 8 เมตร ขึ้นไป
  4. ติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟ้าเป็นสองทางในเสาต้นเดียวกัน เหมาะสําหรับถนน กว้าง 8 เมตร ขึ้นไป และมีเกาะกลางถนน
  5. การติดตั้งโคมไฟที่ทางสี่แยก (Cross-Road) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กว่าการ ติดตั้งตามแนวถนนปกติ
  6. การติดตั้งโคมไฟที่ทางสามแยก (T-Junction) ซึ่งจะมีระบบติดตั้งถี่กว่าการ ติดตั้งตามแนวถนนปกติ

ในการกําหนดจุดติดตั้งโคมไฟถนน LED จะต้องอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการติดตั้ง หน้าอาคารซึ่งกีดขวางทางสัญจร หน้าสถานที่สําคัญ และสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น อนุสาวรีย์ โบสถ์ และ อาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม เพราะจะทําลายทัศนียภาพ และความสวยงาม  นอกจากนี้เสาดวงโคมที่ติดตั้งริมถนน จะเป็นสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดอันตรายจากการเฉี่ยวชน ของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพื่อลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของการเฉี่ยวชน จึงควรจะ ติดตั้งเสาดวงโคมให้ห่างขอบถนน(ผิวการจราจร) ให้มาก ทั้งนี้ระยะห่างจากขอบถนนถึงจุดติดตั้งเสาดวง โคมยิ่งมาก จะลดความรุนแรงเนื่องจากการเฉี่ยวชนได้มากเช่นกัน อย่างไรก็ตามการกําหนดระยะห่างจาก ขอบถนนเพื่อติดตั้งโคมไฟจะต้องให้สอดคล้องกับการกําหนดความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรในถนนสาย นั้นด้วย

ระยะห่างของจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งหากเป็น การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนก็จะติดตั้งดวงโคมที่เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ตามแนวถนนนั้น ระยะห่างระหว่างเสาของการไฟฟ้าฯ จะกําหนดไว้ประมาณ 20 เมตร 40 เมตร และ 80 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาด ของสายไฟฟ้าที่พาดบนเสาไฟฟ้า ดังนั้นการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนจึงจะใช้ระยะห่างระหว่าง เสาดังกล่าว แต่บางแห่งเสาไฟฟ้าปักไว้ในเขตทางที่อยู่ห่างถนนมาก (เขตทาง 30-40 เมตร) หากติดตั้งที่ เสาไฟฟ้าจะไม่สามารถให้แสงสว่างได้ตามต้องการ จําเป็นที่จะต้องใช้โคมไฟพร้อมเสาควงโคมหรือเสา คอนกรีตเพื่อติดตั้งตามไหล่ทางหรือทางเท้า ซึ่งสามารถกําหนดระยะห่างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีระดับแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐานความส่องสว่าง

การติดตั้งเสาไฟถนน LED และโคมไฟถนนสาธารณะ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิศวกร ในการควบคุมดูแลการก่อสร้าง และ การเลือกใช้โคมไฟถนนสาธารณะ ให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานแต่ละพื้นที่ ซึ่งใช้แสงแตกต่างกันไป INFINITE LED  ยินดีให้บริการคำปรึกษาในการเลือกใช้ เสาไฟถนน โคมไฟถนน led ทุกประเภทให้ตรงกับความต้องของลูกค้ามากที่สุด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงสว่าง กว่า 10 ปี

นอกจากนี้ก่อนการเลือกซื้อโคมไฟถนน LED ทุกครั้งเราควรคำนึงถึง  Wattage หรือ Watt  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียจากการใช้หลอด มักจะสัมพันธ์กับความสว่างของแสง ยิ่งวัตต์มาก แสงที่ได้ก็จะมาก แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะบางทีวัตต์น้อยก็ให้ความสว่างได้มากเช่นกัน ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อทุกครั้งเราควรเทียบกับหลอดประเภทอื่นที่มีวัตต์เท่ากัน เท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถเลือกซื้อโคมไฟถนน LED ที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานของเราได้มากที่สุดแล้ว
ให้คะแนนบทความของเรา !
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *